Küresel garanti bildirimi

Chas. A. Blatchford & Sons Limited ve bağlı ortaklıkları (Blatchford); malzeme ve işçilikteki kusurlara karşı Endolite
protez ürünlerini garanti altına almaktadır.

Garanti süresi, aksi belirtilmedikçe, ürünün orijinal sevk tarihinden itibaren başlar.

Garanti süresince bir kusur tespit edildiğinde, Blatchford kendi takdirine bağlı olarak ya ürünü tamir edecek veya
kusurlu parçayı temel işlevi gören başka bir parçayla değiştirecek veya yalnızca etkilenen parçanın satın alma
bedelini iade edecektir. Onarılmış ya da değiştirilmiş parçanın garantisi, parçanın orijinal sevkiyat tarihinden geriye
kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Garanti süresince bir kusur tespit edildiğinde, Blatchford kendi takdirine bağlı olarak ya ürünü tamir edecek veya
kusurlu parçayı temel işlevi gören başka bir parçayla değiştirecek veya yalnızca etkilenen parçanın satın alma
bedelini iade edecektir. Onarılmış ya da değiştirilmiş parçanın garantisi, parçanın orijinal sevkiyat tarihinden geriye
kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Garanti kapsamı, arızalı orijinal parçanın maliyetiyle sınırlıdır ve tüm ilişkili yada ilgili maliyetleri kapsamaz. Daha açık
bir anlatımla, “tüm ilgili veya ilişkili maliyetler” ifadesi, montaj ve demontaj maliyetleri, nakliye masrafları, seyahat ve
taşıma ücretleri ve herhangi bir tazminat şekli ile sınırlandırılmaksızın kapsamaktadır.

Garanti politikası; yanlış kullanım, kazayla oluşan hasar, ihmal, aşınma ve yıpranmadan kaynaklanan arızayı,
onaylanmamış bileşen değişiklikleri, yanlış montaj ve aksi belirtilmediği sürece suya daldırma gibi durumlardan
oluşan arızaları kapsam dışı tutmaktadır. Ürünle birlikte verilen belgelerde ayrıntılı olarak belirtilen kullanım
sınırlamalarına uyulmalıdır.

Blatchford, yerel yasanın izin verdiği ölçüde yazılı veya sözlü olarak başka hiçbir açık garanti veya koşul taahhüdü
vermemektedir. Yerel yasaların izin verdiği kapsamda, örtülü herhangi bir garanti veya satılabilirlik durumu, tatmin
edici kalite veya belirli bir amaca uygunluk işbu belge ile reddedilir. Bazı ülkeler / bölgeler, eyaletler veya iller zımni
garantinin süresinin sınırlandırılmasına izin vermediğinden, yukarıdaki feragatname sizin için geçerli olmayabilir.

Bu garanti size belirli yasal haklar verir ve ayrıca ülkeden / bölgeden ülkeye / bölgeye veya eyaletten eyalete
değişen başka haklara sahip olabilirsiniz.

Yerel yasaların izin verdiği ölçüde, bu garanti beyanındaki çözümler tek ve münhasır çözümlerdir. Yukarıda belirtilenler
dışında, Blachford veya tedarikçileri; hiçbir durumda doğrudan, özel, haksız fiil, direkt, tesadüfi veya başka bir şekilde
ortaya çıkan zararlardan sorumlu tutulmayacaktır. Bazı ülkeler/bölgeler, eyaletler ve iller, tesadüfi veya dolaylı olarak
ortaya çıkan hasarların hariç tutulmasına izin vermemektedir bu nedenle, yukarıdaki sınırlamalar ve hariç tutmalar
sizin için geçerli olmayabilir.

Ürün bir garanti kayıt formu ile birlikte verilirse, bu form mutlaka doldurulmalı ve garantinin geçerli olması için firma
veya tedarikçiye geri gönderilmelidir.

Garanti kapsamına girmek için garanti talebi formunun tamamen ve eksiksiz doldurulması ve kusurlu parça ile birlikte
gönderilmesi gerekir.

Herhangi bir ürünü iadesi sırasında, geri dönüş nedenini bildirmek için lütfen müşteri hizmetleri departmanımızla iletişim
kurmanızı ve iadesi için bir ACS numarası istemenizi rica ederiz.

Garanti bildiriminin değiştirilebileceğini lütfen unutmayın; her durumda, güncel garanti bildirimi web sitemizde
yayınlanmaktadır.